logo

Projekt

Zbrojenie płyt

Pierwotnie Cyborg miał jedynie zbroić płyty. To najlepiej rozwinięty moduł w programie. Do zbrojenia płyty wykorzystuje uproszczoną metodę analogi belkowej, która umiejętnie stosowana daje całkiem ekonomiczne wyniki obliczeń zbrojenia płyt. Mocną stroną programu są autorskie algorytmy redystrybucji momentów, co pozwala na znaczne zmniejszenie wartości momentów nad słupami. Ponadto możemy podglądnąć mapę ugięć z uwzględniem zarysowania.

PNG_PRJ_SL_01   PNG_PRJ_SL_02

PNG_PRJ_SL_03   PNG_PRJ_SL_04

 

Weryfikacja i wymiarowanie przebić

Program automatyczne rozpoznaje położenie słupa względem płyty (odległości od krawędzi) w celu obliczenia obwodu krytycznego i powierzchni. W przypadku konieczności zbrojenia na przebicie zbrojenie to jest od razu liczone. Użytkownik ma możliwość szczegółowej weryfikacji każdego z przebić, dobór odpowiedniej geometrii w przypadku niespełnienia warunków wytrzymałościowych, przeanalizowania toku obliczeń wzór po wzorze.

PNG_PRJ_PU_01   PNG_PRJ_PU_03

Weryfikacja i wymiarowanie słupów.

Ambicją Twórców Cyborga było stworzenie funkcjonalności globalnego wymiarowania słupów całej konstrukcji. Liczymy słupy wg kondygnacji w razie konieczności rozbijając grupy słupów, jeżeli występują różne przekroje. Wynikiem końcowym jest zestawienie słupów wraz wymiarami i przyjętym zbrojeniem.

 

PNG_PRJ_COL_01   PNG_PRJ_COL_02

 

Zbrojenie ścian

Obliczenia ścian polegają na przeliczenie każdego węzła przy użyciu kilku opracowanych algorytmów i przyjęciu najbardziej niekorzystnych wyników zbrojenia. Algorytmy są dosyć skomplikowane od strony implementacji, natomiast użytkownik jako parametry ma podać zaledwie beton, stal i otulinę – pozostałe dane program pobiera z modelu.

PNG_PRJ_WALL_01   PNG_PRJ_WALL_02

Integracja z innymi aplikacjami

Głównym zadaniem Cyborga jest wspomaganie procesu tworzenia dokumentacji projektowej, czyli Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego. W przypadku pierwszego z nich Cyborg oferuje funkcjonalność wstawienia aktualnego widoku głównego do edytowanego jednocześnie w Wordzie dokumentu. Okazuje się, że większość projektantów korzysta z dwóch monitorów. Idea jest taka aby na jednym mieć otwartego Cyborga, na drugim Worda i przerzucać schematy.

PNG_PRJ_WORD_01

Wszystkie widoki projektowane w Cyborgu pomyślane są jako schematy projektu budowlanego, które będa kopiowane do Worda. Zawierają więc wszystkie potrzebne dane. Program nie sili się na generowanie gotowych notek obliczeniowych, ponieważ z doświadczenia wiemy, że negatywnie wpływa to na elastyczność pracy z programem. Cyborg ukierunkowany jest na prezentacje eleganckich, czytelnych i jednoznacznych schematów obliczeniowych, bez zbędnych danych liczbowych.

Przy każdej z wyświetlanych tabel czy to z danymi czy z wynikami umieszczony jest przycisk eksportu do Worda. Zrzuty ekranu umieszczane są w miejscu edycji dokumentu.

Notki obliczeniowe

Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Formula Parser użytkownik ma wgląd we wszystkie wykonane obliczenia. Program po wykorzystaniu danego wzoru matematycznego wrzuca go do raportu, notka obliczeniowa jest więc niejako ubocznym produktem obliczeń. Dociekliwy weryfikator ma możliwość przejrzenia każdej użytej formuły dla każdego węzła konstrukcji.